ID: @INTERSITE  
THAI SEARCH POPULAR

ซอฟต์แวร์บริการ

ระบบสารสนเทศ

โปรแกรมบริหาร

ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

โปรแกรมภาครัฐ

ซอฟต์แวร์ไทย

โปรแกรมลิขสิทธิ์

ซีอีโอ ซอฟต์แวร์

โปรแกรมสำเร็จรูป

โปรแกรม

ceo-software

ซอฟต์แวร์

โปรแกรม ราคา

ระบบ MIS

โปรแกรมจัดการ

ซอฟต์แวร์ ราคา

โปรแกรมธุรกิจ

โปรแกรมช่วย

ขาย ซอฟต์แวร์

ขาย โปรแกรม

โปรแกรมไทย

จำหน่ายโปรแกรม

อ่านบัตรประชาชน

เครื่องอ่านบัตรประชาชน

โปรแกรมกรอกบัตรประชาชน

บัตรประชาชน

โปรแกรมกรอกแบบฟอร์ม

โปรแกรมช่วยกรอกข้อมูล

โปรแกรมบัตรประชาชน

โปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน

โปรแกรมอ่านบัตร Smart Card

โปรแกรมอ่านบัตร สมาร์ทการ์ด

โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน

โปรแกรมเขียนบัตรประชาชน

อ่านบัตรประจำตัวประชาชน

โปรแกรมส่งข้อความ

ขาย กระดานอิเล็กทรอนิกส

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมส่งข้อความ sms

ระบบทรัพยากรบุคคล

กระดานอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมส่งเมล์

กระดานอัจฉริยะ

eletronic whiteboard

กระดานอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด

ระบบจัดเก็บเอกสาร

กระดานอินเตอร์แอคทีฟ

กระดานอินเตอร์แอคทีฟอัจฉริยะ

ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมส่ง mail

กระดานอินเตอร์แอคทีฟบอร์ด

กระดานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

โปรแกรมส่ง message

Interactive Whiteboard

กระดานอิเล็กทรอนิกส์ไวท์บอร์ด

ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมส่ง mms

interactive board

กระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะ

โปรแกรมส่ง sms


 

ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ : ปลอดภัย มั่นใจ ถูกต้อง
 
Tag: ceo-software KM km สำหรับหน่วยงาน การจัดการองค์ความรู้ การจัดองค์กร การพัฒนาองค์ความรู้ การสร้างองค์ความรู้ ขาย ซอฟต์แวร์ ขาย โปรแกรม จำหน่ายโปรแกรม ซอฟต์แวร์ km ซอฟต์แวร์ ราคา ซอฟต์แวร์ไทย ซอฟต์แวร์บริการ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ซอฟต์แวร์ ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ ตัวอย่างองค์ความรู้ โปรแกรม โปรแกรม ราคา โปรแกรมจัดการ โปรแกรมไทย โปรแกรมธุรกิจ โปรแกรมบริหาร โปรแกรมภาครัฐ โปรแกรมลิขสิทธิ์ โปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมองค์ความรู้ พัฒนาโปรแกรม km พัฒนาระบบ km ระบบ KM ระบบ km ราคา ระบบ MIS ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ ระบบสารสนเทศ รับทำระบบองค์ความรู้ ราคาโปรแกรมองค์ความรู้ ราคาระบบ km องค์ความรู้ หมายถึง องค์ความรู้คืออะไร องค์ความรู้หน่วยงาน องค์ความรู้องค์กร
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้
ชื่อสินค้าสินค้า : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้
รหัสสินค้า : CEO-KM V 9.0
ยี่ห้อ : CEO-Software
รุ่น : Standard
สั่งซื้อขั้นต่ำ : 1 ชิ้น
  [ Stock : YES ]
มีของพร้อมส่ง
จัดเตรียมสินค้าภายใน 24 ชม./สินค้าถึงมือท่าน 2-4 วันทำการ (รอบส่งของจันทร์/พุธ/ศุกร์ ตัดรอบบ่าย 3 โมง)
Select Type:
ราคา: ปรับราคาตามเวอร์ชั่น บาท (฿)
  • ลดเหลือ:
  • 69,000.00 บาท
  •   
เพิ่มเป็นสินค้าที่สนใจ
หยิบใส่รถเข็น
 
รายละเอียดสินค้า (Product detail) :
 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้
Knowledge Management (KM) [CEO-KM V 9.0]

ระบบ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้ พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงบุคคลทั่วไป ภายในระบบจะถูกออกแบบมาให้เป็นคลังข้อมูล (Data Storage) เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบสามารถนำข้อมูลที่ได้จัดเก็บไว้เหล่านั้น นำมา วิเคราห์ สังเคราะห์ และพัฒนาข้อมูล จนเกิดเป็นองค์ความที่ตรงตามความต้องการและนำไปใช้งานได้ ในด้านของผู้บริหาร เป็นการเพิ่มวิสัยทัศน์ในการบริหารงานตามนโยบายของรัฐ ด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-government) เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีความทันสมัยโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน โดยสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และเป็นแนวทางในการทำให้องค์กรหรือหน่วยงาน เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

ภายในระบบจะมีเครื่องมือต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการสร้างองค์ความรู้จากข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอข้อมูลแบบ ตัวอักษร สัญญาลักษณ์ ไฟล์รูปภาพ ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว เชื่อมต่อภายนอกจาก youtube ไฟล์เสียง ฯ เพื่อให้สะดวกต่อกระบวนการได้มาขององค์ความรู้ นอกจากนั้นแล้วยังให้สมาชิกของระบบสามารถนำองค์ความรู้ของแต่ละบุคคล มาคัดกรอกเพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้ของหน่วยงาน นอกจากนั้นยังมีระบบที่ทำให้มีส่วนร่วมกับองค์ความรู้ของสมาชิกด้วยกัน อาทิ เช่น ระบบแสดงความคิดเห็น ระบบการให้คะแนน เป็นต้น ในด้านรายงานความคืบหน้า และสถิตการใช้งานต่างๆ ระบบออกได้พัฒนาให้มีส่วนของรายงานที่ค่อนข้างจะครอบคลุมทุกมิติ โดยแสดงเป็นแผนภูมิในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สะดวกต่อการวิเคราะห์
 
ความสามารถทางด้านการจัดการองค์ความรู้

    1. สามารถจัดการองค์ความรู้ในส่วนของเอกสาร
        อิเล็กทรอนิกส์ได้
    2. สามารถจัดการองค์ความรู้ในส่วนของวิดีโอคลิปได้
    3. สามารถจัดการองค์ความรู้ในส่วนของแกลอรี่ภาพได้
    4. สามารถจัดการองค์ความรู้ในส่วนของบทความได้
    5. สามารถแสดงความคิดเห็นต่อองค์ความรู้ได้
    6. สามารถให้คะแนนแก่องค์ความรู้ได้
    7. สามารถสร้างองค์ความรู้ในรูปแบบส่วนตัวได้
    8. สามารถสร้างองค์ความรู้ในรูปแบบหน่วยงานได้
    9. สามารถสร้างองค์ความรู้ในรูปแบบส่วนตัวแล้วอนุมัติเป็น
        ของหน่วยงานได้
    10. สามารถตรวจสอบองค์ความรู้ก่อนที่จะอนุญาตให้
           เผยแพร่ได้
    11. สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงองค์ความรู้ให้กับแต่
           ล่ะหน่วยงานได้
    12. สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงองค์ความรู้ให้กับ
           สมาชิกและบุคคลทั่วไปได้
    13. สามารถจัดเก็บองค์ความรู้ที่สนใจไว้ในตู้เก็บส่วนตัวได้
    14. สามารถส่งออกองค์ความรู้ที่สนใจในรูปแบบ Index
           HTML รวมถึงไฟล์แนบได้
 
 
ความสามารถทางด้านการตั้งค่า

   1. สามารถตั้งค่าองค์กรได้
   2. สามารถตั้งค่าระบบ ได้
   3. สามารถตั้งค่าหน่วยงานได้
   4. สามารถตั้งค่าการแสดงผลได้
   5. สามารถตั้งค่าองค์ความรู้ได้
   6. สามารถตั้งค่าตู้เอกสารได้
   7. สามารถตั้งค่าชนิดเอกสารได้
   8. สามารถตั้งค่าที่เก็บเอกสารจริงได้
   9. สามารถตั้งค่าคลิปวิดีโอได้
   10. สามารถตั้งค่าหมวดวิดีโอได้
   11. สามารถตั้งค่าหมวดแกลอรี่ภาพได้
   12. สามารถตั้งค่าหมวดบทความได้
   13. สามารถตั้งค่าเว็บบอร์ดได้
   14. สามารถตั้งค่าการส่ง SMS GATWAY ได้
   15. สามารถตั้งค่า email ได้
   16. สามารถตั้งค่า google analytics ได้
 
ความสามารถทางด้านการแสดงรายงาน

   1.รายงานตามประเภท/ชนิดไฟล์เอกสาร
   2. รายงานตามหมวดวีดีโอคลิป
   3. รายงานตามหมวดบทความ
   4. รายงาน KM ตามเดือน
   5. รายงาน KM ตามปี
   6. รายงานตามหน่วยงาน
   7. รายงานตามสถิติการใช้งาน KM
   8. สรุป KM ทั้งหมด

ความสามารถทางด้านแสดงสถิติ

   1. ความถี่ในการเข้าใช้ระบบ
   2. ความถี่การเข้าใช้งานของสมาชิก
   3. ความถี่การเข้าใช้งานตามประเภทสมาชิก
   4. ความถี่การเข้าใช้งานตามหน่วยงาน
   5. ความสามารถทางด้านสำรองข้อมูล

ความสามารถทางด้านสำรองข้อมูล

   1. สามารถสำรองข้อมูลเป็นไฟล์ sql ได้
   2. สามารถนำข้อมูลที่สำรองไว้กลับมาใช้ใหม่ได้

จุดเด่นของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้

   1. ระบบทำงานในรูปแบบ Website application database สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาที่เชื่อต่อสัญญาณอินเตอรเน็ตได้
   2. ใช้โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ PHP ในการพัฒนาระบบ ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ในการนำไปใช้งาน ทำให้ประหยัดและถูกต้องตามกฏหมาย
   3. ฐานข้อมูลใช้ MySQL ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ในการนำไปใช้งาน ทำให้ประหยัดและถูกต้องตามกฏหมาย
   4. เครื่องแม่ข่าย (Sever) ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่มีราคาสูงมากนักและการจัดการที่สะดวกสบายสำหรับผู้ดูแลเครื่องแม่ข่าย

ซอฟต์แวร์นี้เหมาะสำหรับ

• หน่วยงานราชการ • องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ตำบล • ที่ว่าการอำเภอ/เทศบาล
• คลินิก/โรงพยาบาล/สาธารณสุข • โรงเรียน/มหาวิทยาลัย • หน่วยงานด้านเกษตรและสหกรณ์
• สถานีตำรวจ/หน่วยงานบริการประชาชน • ธนาคาร/สถาบันการเงิน • นิคมอุตสาหกรรม/โรงงานต่างๆ
• สำนักงานด้านกฏหมาย • บริษัทประกันภัย/โชว์รูมรถยนต์ • กีฬา/สุขภาพและความงาม
• โรงแรม/ท่องเที่ยว • บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ • บริษัขายงานบริการด้านต่างๆ
• ธุรกิจฝึกอบรม/สัมนา • บริษัทขนส่ง/โลจิสติก • องค์กรภาครัฐและเอกชนอื่นๆ
 
       
คุณสมบัติ Standard Gold Professional
1.ความสามารถทางด้านการจัดการองค์ความรู้
• รองรับจำนวนผู้ใช้งานระบบ 50 200 ไม่จำกัด
• รองรับจำนวนรายการของข้อมูล 5,000 20,000 ไม่จำกัด
• รองรับการเชื่อมต่อแบบอินทราเน็ต (เฉพาะในวง LAN หรือในองค์กร)
• รองรับการเชื่อมต่อแบบอินเตอร์เน็ต
• มีระบบจัดการข้อมูลในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้
• มีระบบจัดการข้อมูลในรูปแบบของวิดีโอคลิปได้
• มีระบบจัดการข้อมูลในรูปแบบแกลอรี่ภาพได้
• มีระบบจัดการข้อมูลในรูปแบบบทความได้
• มีระบบการแสดงความคิดเห็นต่อองค์ความรู้ได้
• มีระบบการให้คะแนนแก่องค์ความรู้ได้
• สามารถสร้างองค์ความรู้ในรูปแบบส่วนตัวได้
• สามารถสร้างองค์ความรู้ในรูปแบบหน่วยงานได้
• สามารถสร้างองค์ความรู้ในรูปแบบส่วนตัวแล้วอนุมัติเป็นของหน่วยงานได้
• มีระบบการตรวจสอบองค์ความรู้ก่อนที่จะอนุญาตให้เผยแพร่ได้
• มีระบบการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงองค์ความรู้ให้กับแต่ล่ะหน่วยงานได้
• มีระบบการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงองค์ความรู้ให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไปได้
• มีระบบการจัดเก็บองค์ความรู้ที่สนใจไว้ในตู้เก็บส่วนตัวได้
• สามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้งานได้
• สามารถกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานได้
• สามารถกำหนดความจุการจัดเก็บไฟล์ได้
• มีระบบจัดการข่าวสาร
• มีระบบจัดการวิดีโอคลิป
• มีระบบแกลอรี่ภาพ
• มีระบบจัดการบทความ
• มีระบบจัดการปฏิทินข่าว
• มีระบบแกลอรี่ภาพ
• มีระบบจัดการกระดานสนทนา
• มีระบบจัดการส่วนการดาวน์โหลด
• มีระบบจัดการส่วนแบนเนอร์โซน
• มีระบบสำรองข้อมูล (Back Up)
• มีระบบการส่งออกองค์ความรู้ที่สนใจในรูปแบบ Index HTML รวมถึงไฟล์แนบได้
• มีระบบจัดการแบบสำรวจ (Poll)
• มีระบบจดหมายข่าวสำหรับสมาชิก
• มีระบบส่งอีเมล (Mailling list)
• มีระบบส่งข้อความ (SMS)
2.ความสามารถทางด้านการจัดการผู้ใช้งาน
• มีระบบสมาชิกโดย Login ก่อนเข้าใช้งาน
• ระบบรองการกำหนดประเภทผู้ใช้งานได้
• ระบบสามารถกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานได้
• ระบบสามารถกรองและอนุมัติผู้ขอใช้งานได้
• ระบบสามารถกำหนดความจุของไฟล์ให้กับสมาชิกแต่ละคนได้
• ระบบสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงตู้เอกสารสมาชิกแต่ละคนได้
3.ความสามารถทางด้านการตั้งค่าต่างๆของระบบ
• ระบบสามารถตั้งค่าองค์กรได้
• ระบบสามารถตั้งค่าระบบได้
• ระบบสามารถตั้งค่าหน่วยงานได้
• ระบบสามารถตั้งค่าการแสดงผลได้
• ระบบสามารถตั้งค่าองค์ความรู้ได้
• ระบบสามารถตั้งค่าตู้เอกสารได้
• ระบบสามารถตั้งค่าชนิดเอกสารได้
• ระบบสามารถตั้งค่าที่เก็บเอกสารจริงได้
• ระบบสามารถตั้งค่าคลิปวิดีโอได้
• ระบบสามารถตั้งค่าหมวดวิดีโอได้
• ระบบสามารถตั้งค่าหมวดแกลอรี่ภาพได้
• ระบบสามารถตั้งค่าเว็บบอร์ดได้
• ระบบสามารถตั้งค่า Google Analytics ได้
• ระบบสามารถตั้งค่า Email ได้
• ระบบสามารถตั้งค่าการส่ง SMS GATWAY ได้
4.ความสามารถทางด้านการแสดงรายงาน
• รายงานตามประเภท/ชนิดไฟล์เอกสาร
• รายงานตามหมวดวีดีโอคลิป
• รายงานตามหมวดแกลอรี่ภาพ
• รายงานตามหมวดบทความ
• รายงาน KM ตามเดือน
• รายงาน KM ตามปี
• รายงานตามหน่วยงาน
• รายงานตามสถิติการใช้งาน KM
• สรุป KM ทั้งหมด
• สรุป KM ทั้งหมดแบบ Dash board
5.ความสามารถทางด้านแสดงสถิติ
• แสดงสถิติความถี่ในการเข้าใช้ระบบได้
• แสดงสถิติความถี่การเข้าใช้งานของสมาชิกได้
• แสดงสถิติความถี่การเข้าใช้งานตามประเภทสมาชิกได้
• แสดงสถิติความถี่การเข้าใช้งานตามหน่วยงานได้
6.ความสามารถทางด้านสำรองข้อมูล
• สามารถสำรองข้อมูลเป็นไฟล์ sql ได้
• สามารถนำเข้าข้อมูลที่สำรองไว้กลับมาใช้ใหม่ได้
7.คุณสมบัติด้านกราฟฟิก
• สามารถปรับกราฟฟิกเฟรมหลักและหน้า Login ให้สอดคล้องกับหน่วยงานได้
 
 
รูปแสดงหน้าจอส่วนของการเข้าสู่ระบบ
รูปแสดงหน้าจอส่วนของเมนูหน้าหลัก
รูปแสดงหน้าจอส่วนของการตั้งค่าองค์กร
รูปแสดงหน้าจอส่วนของหน้าแรก
รูปแสดงหน้าจอส่วนของวิดีโอคลิป
รูปแสดงหน้าจอส่วนของรายงาน
รูปแสดงหน้าจอส่วนของแกลอรี่ภาพ
รูปแสดงหน้าจอส่วนของข่าวสาร
รูปแสดงหน้าจอส่วนของรายงานตามชนิดไฟล์เอกสาร
รูปแสดงหน้าจอส่วนของรายงานตามหมวดคลิปวีดีโอ
 
   คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server computer)

     • ตัวประมวลผล (CPU) : 2.0 กิกะเฮิร์ตซ์ (GHz) หรือมากกว่าขึ้นไป
     • หน่วยความจำหลัก (RAM) : 4 กิกะไบต์ (GB) (32 บิต) หรือมากกว่าขึ้นไป
     • พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ : 100 กิกะไบต์ (GB) หรือมากกว่าขึ้นไป
     • ระบบปฏิบัติการ (OS) : Microsoft Windows Server, Linux

   คุณสมบัติของซอฟต์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Software for Server computer)

     • Web server : Apache/2.2.8
     • PHP : PHP Version 5.2.6
     • Database : MySQL version 5.0.51a
[11288] แก้ไขล่าสุด: 20/11/2021
ชื่อสินค้าสินค้า : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้
รหัสสินค้า : CEO-KM V 9.0
ยี่ห้อ : CEO-Software
รุ่น : Standard
สั่งซื้อขั้นต่ำ : 1 ชิ้น
  [ Stock : YES ]
มีของพร้อมส่ง
จัดเตรียมสินค้าภายใน 24 ชม./สินค้าถึงมือท่าน 2-4 วันทำการ (รอบส่งของจันทร์/พุธ/ศุกร์ ตัดรอบบ่าย 3 โมง)
Select Type:
ราคา: ปรับราคาตามเวอร์ชั่น บาท (฿)
  • ลดเหลือ:
  • 69,000.00 บาท 
  •   
เพิ่มเป็นสินค้าที่สนใจ
หยิบใส่รถเข็น
ลำดับ
(No)
รูปสินค้า
(Picture)
รายการสินค้า / Products name ราคา/Price
(Bath)
1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ราคา: ปรับราคาตามเวอร์ชั่น บาท
: 49000
2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ราคา: ปรับราคาตามเวอร์ชั่น บาท
: 49000
3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหนังสือเวียน
ราคา: ปรับราคาตามเวอร์ชั่น บาท
: 39000
 
สมัครตัวแทนจำหน่ายสินค้าของเรา เพื่อเพิ่มรายได้ ขยายโอกาส  ร่วมเป็น Partner กับเราสนใจคลิคเลยค่ะ รวมโบรชัวร์ สินค้ายอดนิยม แบ่งตามหมวดหมู่ เปรียบเทียมสเป็กสินค้า ในแบบรูปภาพ JPG และเอกสาร PDF  รับชมสื่อวีดิโอต่าง ๆ ทาง Youtube ได้ที่ช่อง InterSite Channel อาทิ แนะนำสินค้า คู่มือการใช้งาน เป็นต้น ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน ไดร์เวอร์ SDK โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง ในรูปไฟล์ EXE/ZIP และไฟล์เอกสารต่างๆ ข่าวสารอัพเดท บทความ เปิดตัวสินค้าใหม่  สาธิต แนะนำการใช้งานสินค้า และรวมกิจกรรมของบริษัทเรา
 
• เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
• เครื่องสแกนบาร์โค้ด
• โปรแกรมขายหน้าร้าน
• จอทัชสกรีน
• เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
• เครื่องนับธนบัตร
• เครื่องชงกาแฟ
• เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
• ไฟ LED Strip
• ก๊อกน้ำ Sensor
• เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ
• เครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติ
• Digital Door Lock
• Video Door Phone
• อุปกรณ์ สัญญาณกันขโมย
• เครื่องนวดหน้า อัลตร้าโซนิค
• เครื่องม้วนผมไฟฟ้า
• GPS Tracker
• เครื่องจั๊มพ์สตาร์ทรถ
• โปรแกรมสำเร็จรูป
• วิธิการสั่งซื้อ/ขอใบเสนอราคา
• วิธิการชำระเงิน
• แจ้งการชำระเงิน
• เช็คสถานะส่งของ

• สมัครสมาชิก

• บัญชีผู้ใช้งาน
• สินค้าในรถเข็น
• ดาวน์โหลด
• สมัครตัวแทนจำหน่าย
• การประกันสินค้า/นโยบายร้าน
อินเตอร์ไซต์ กรุ๊ป นำเข้า / จำหน่าย สินค้าไอที เครื่องใช้เกี่ยวกับบ้าน อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเกี่ยวกับรถยนต์ ผลิต-จำหน่ายซอฟต์แวร์ และบริการด้านไอทีครบวงจร  >> เพิ่มเติม

บริษัท อินเตอร์ไซต์ (ประเทศไทย) จำกัด 599/30 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Website : www.interSite.co.th
Email :   intersite@outlook.com

โทรศัพท์ : 02-192-1822
แฟกซ์ : 02-192-1823
มือถือ : 094-879-4111
           086-302-1114
 

ดาวน์โหลดแผนที่ คลิกที่นี่