ID: @INTERSITE  
THAI SEARCH POPULAR

ระบบ MIS

โปรแกรมจัดการ

ซอฟต์แวร์ ราคา

โปรแกรมธุรกิจ

ซอฟต์แวร์บริการ

ระบบสารสนเทศ

โปรแกรมบริหาร

ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

โปรแกรมภาครัฐ

ซอฟต์แวร์ไทย

โปรแกรมลิขสิทธิ์

ซีอีโอ ซอฟต์แวร์

โปรแกรมสำเร็จรูป

โปรแกรม

ceo-software

ซอฟต์แวร์

โปรแกรม ราคา

โปรแกรมช่วย

ขาย ซอฟต์แวร์

ขาย โปรแกรม

โปรแกรมไทย

จำหน่ายโปรแกรม

โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน

โปรแกรมเขียนบัตรประชาชน

อ่านบัตรประจำตัวประชาชน

อ่านบัตรประชาชน

เครื่องอ่านบัตรประชาชน

โปรแกรมกรอกบัตรประชาชน

บัตรประชาชน

โปรแกรมกรอกแบบฟอร์ม

โปรแกรมช่วยกรอกข้อมูล

โปรแกรมบัตรประชาชน

โปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน

โปรแกรมอ่านบัตร Smart Card

โปรแกรมอ่านบัตร สมาร์ทการ์ด

โปรแกรมส่ง sms ฟรี

ขาย กระดานอินเตอร์แอคทีฟบอร์ด

ระบบการจัดเก็บเอกสาร

โปรแกรมส่ง sms เข้ามือถือ

ขาย กระดานอินเตอร์แอคทีฟ

ระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมส่งข้อความ

ขาย กระดานอิเล็กทรอนิกส

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมส่งข้อความ sms

ระบบทรัพยากรบุคคล

กระดานอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมส่งเมล์

กระดานอัจฉริยะ

eletronic whiteboard

กระดานอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด

ระบบจัดเก็บเอกสาร

กระดานอินเตอร์แอคทีฟ

กระดานอินเตอร์แอคทีฟอัจฉริยะ

ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมส่ง mail

กระดานอินเตอร์แอคทีฟบอร์ด

กระดานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

โปรแกรมส่ง message

Interactive Whiteboard


 

ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ : ปลอดภัย มั่นใจ ถูกต้อง
 
Tag: ceo-software eletronic whiteboard interactive board Interactive Whiteboard กระดานไวท์บอร์ด กระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะ กระดานอัจฉริยะ กระดานอินเตอร์แอคทีฟ กระดานอินเตอร์แอคทีฟบอร์ด กระดานอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด กระดานอินเตอร์แอคทีฟอัจฉริยะ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ไวท์บอร์ด กระดานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ ขาย กระดานอินเตอร์แอคทีฟ ขาย กระดานอินเตอร์แอคทีฟบอร์ด ขาย กระดานอิเล็กทรอนิกส ขาย ซอฟต์แวร์ ขาย โปรแกรม จำหน่ายโปรแกรม ซอฟต์แวร์ ราคา ซอฟต์แวร์ไทย ซอฟต์แวร์บริการ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ซอฟต์แวร์ ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม โปรแกรม ราคา โปรแกรมจัดการ โปรแกรมช่วย โปรแกรมไทย โปรแกรมธุรกิจ โปรแกรมบริหาร โปรแกรมภาครัฐ โปรแกรมลิขสิทธิ์ โปรแกรมสำเร็จรูป ระบบ MIS ระบบสารสนเทศ
โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0
ชื่อสินค้าสินค้า : โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0
รหัสสินค้า : CEO-WMB V 4.0
ยี่ห้อ : CEO-Software
รุ่น : Standard
สั่งซื้อขั้นต่ำ : 0 ชิ้น
  [ Stock : YES ]
มีของพร้อมส่ง
จัดเตรียมสินค้าภายใน 24 ชม./สินค้าถึงมือท่าน 2-4 วันทำการ (รอบส่งของจันทร์/พุธ/ศุกร์ ตัดรอบบ่าย 3 โมง)
Select Type:
ราคา: ปรับราคาตามเวอร์ชั่น บาท (฿)
  • ลดเหลือ:
  • 60,000.00 บาท
  •   
เพิ่มเป็นสินค้าที่สนใจ
หยิบใส่รถเข็น
 
รายละเอียดสินค้า (Product detail) :
 

Winmax iBoard Studio Software v4.0
โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด v4.0

โปรแกรม Winmax iBoard Studio V4.0 [CEO-WMB V4.0] เป็นโปรแกรมที่ใช้งานร่วมกับกระดานอินเตอร์แอคทีฟบอร์ด
โดยติดตั้งโปรแกรมลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว แสดงภาพผ่านโปรเจคเตอร์ ให้ฉายไปยังกระดานอินเตอร์แอคทีฟบอร์ด เพื่อให้กระดาน
อินเตอร์แอคทีฟบอร์ด สามารถใช้งานการออกแบบ วาดภาพ และอื่นๆ ได้อีกมากมาย เหมาะสำหรับการนำไปใช้ ในโรงเรียน มหาวิทยาลัย สำนักงาน การนำเสนองานในองค์กร เป็นต้น

 
คุณสมบัติโดยรวมของโปรแกรม

โปรแกรม Winmax iBoard Studio V4.0 [CEO-WMB V4.0]
สามารถวาดภาพ รูปทรงเรขาคณิต ออกแบบจำลองแผงวงจรไฟฟ้า
วงจรลอจิก ฟังก์ชันพีชคณิต เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ แผนที่ทางกายภาพ
จำลองการทดลองเคมีทางวิทยาศาสตร์ สร้างกราฟ และแผนภูมิต่างๆ
สามารถนำเข้า ไฟล์มัลติมิเดีย เช่น ไฟล์รูปภาพ ไฟล์เสียง ไฟล์ภาพ
เคลื่อนไหวบนกระดานอินเตอร์แอคทีฟบอร์ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
ความสามารถและฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรม

1. ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม ลบ ข้อมูลผู้ใช้งานได้
2. สามารถวาด และออกแบบภาพ ได้ตามความต้องการของผู้ใช้
    งาน
3. สามารถสร้างกราฟ และแผนภูมิต่างๆ ในรูปแบบ แผนภูมิแท่ง
    แผนภูมิวงกลม และแผนภูมิกราฟ
4. สามารถวาดภาพรูปทรงเรขาคณิต จากฟังก์การวาดรูปทรง
    เรขาคณิตอัตโนมัติ
5. มีฟังก์ชันออกแบบวงจรไฟฟ้า วงจรลอจิก ต่างๆ
6. มีฟังก์ชันออกแบบแผนที่ทางกายภาพ
7. มีฟังก์ชันออกแบบเครื่องกล
8. มีฟังก์ชันเกี่ยวกับทัศนศาสตร์
9. มีฟังก์ชันเกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้า
10. สามารถจำลองการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ตารางธาตุต่างๆ
      รวมไปถึงฟังก์ชันทางเคมี
11. มีฟังก์ชันนำเข้าไฟล์มัลติมิเดีย เช่น รูปภาพ ไฟลเสียง ไฟล์
       Flash
12. สามารถออกแบบแผนภูมิการไหล (Flow Chart)
13. สามารถนำเข้าข้อมูลไฟล์ MS Word,MS PowerPoint, ไฟล์
      PDF, ไฟล์ HTML
14. สามารถส่งออกข้อมูลไฟล์ รูปภาพ, ไฟล์ HTML
15. รองรับการใช้งานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ

Software

Certificate


ซอฟต์แวร์นี้เหมาะสำหรับ

• หน่วยงานราชการ • องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ตำบล • ที่ว่าการอำเภอ/เทศบาล
• คลินิก/โรงพยาบาล/สาธารณสุข • โรงเรียน/มหาวิทยาลัย • หน่วยงานด้านเกษตรและสหกรณ์
• สถานีตำรวจ/หน่วยงานบริการประชาชน • ธนาคาร/สถาบันการเงิน • นิคมอุตสาหกรรม/โรงงานต่างๆ
• สำนักงานด้านกฏหมาย • บริษัทประกันภัย/โชว์รูมรถยนต์ • กีฬา/สุขภาพและความงาม
• โรงแรม/ท่องเที่ยว • บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ • บริษัขายงานบริการด้านต่างๆ
• ธุรกิจฝึกอบรม/สัมนา • บริษัทขนส่ง/โลจิสติก • องค์กรภาครัฐและเอกชนอื่นๆ
 
 
คุณสมบัติ Standard Gold Professional
1.ฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรม
  83 Inch 95 Inch 115 Inch
• ฟังก์ชันการวาดภาพปากกา ดินสอ เชิงเส้น
• ฟังก์ชันการสร้างกราฟ แผนภูมิ
• ฟังก์ชันการวาดภาพรูปทรงเรขาคณิต
• ฟังก์ชันพีชคณิต
• ฟังก์ชันออกแบบวงจรไฟฟ้า วงจรลอจิก
• ฟังก์ชันออกแบบแผนที่ทางกายภาพ
• ฟังก์ชันออกแบบเครื่องกล
• ฟังก์ชันเกี่ยวกับทัศนศาสตร์
• ฟังก์ชันเกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้า
• ฟังก์ชันการทดลองทางวิทยาศาสตร์
• ฟังก์ชันการออกแบบแผนภูมิการไหล
• ฟังก์ชันนำเข้าไฟล์มัลติมิเดีย
2.ตั้งค่าการใช้งาน
• ตั้งค่าการเข้าสู่ระบบ (ผู้ดูแลระบบ)
3.การนำเข้าข้อมูล
• นำเข้าไฟล์รูปภาพ
• นำเข้าไฟล์เสียง
• นำเข้าไฟล์ Flash
• นำเข้าไฟล์ Microsoft Word
• นำเข้าไฟล์ Microsoft PowerPoint
• นำเข้าไฟล์ PDF
• นำเข้าไฟล์ HTML
4.การส่งออกข้อมูล
• ส่งออกข้อมูลไฟล์รูปภาพ
• ส่งออกข้อมูลไฟล์ HTML
5.คุณสมบัติอื่น ๆ
• รองรับการใช้งานหลายภาษา
 
รูปภาพแสดงตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0
(คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่)
รูปแสดงหน้าจอการเมื่อเข้าสู่โปรแกรม
รูปแสดงหน้าจอการสร้างแผนภูมิกราฟ 3 มิติ
รูปแสดงหน้าจอการแทรกไฟล์วีดีโอ
รูปแสดงหน้าจอการแทรกไฟล์รูปภาพ
รูปแสดงหน้าจอการนำเข้าไฟล์เสียง
รูปแสดงหน้าจอการวาดรูปทรงเรขาคณิต
รูปแสดงหน้าจอการวาดภาพ โดยใช้ปากกา ดินสอ
รูปแสดงหน้าจอการใช้งานอุปกรณ์ทางคณิตศาสตร์
รูปแสดงหน้าจอการออกวงจรไฟฟ้า
รูปแสดงหน้าจอจำลองการทดลองทางเคมี
รูปแสดงหน้าจอการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน
รูปแสดงหน้าจอการเพิ่ม ลบ ผู้ใช้งานโปรแกรม
 
ตัวประมวลผล (CPU) : 1.8 กิกะเฮิร์ตซ์ (GHz) หรือมากกว่าขึ้นไป
หน่วยความจำหลัก (RAM) : 2 กิกะไบต์ (GB) (32 บิต) หรือมากกว่าขึ้นไป
พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ : 5 กิกะไบต์ (GB) หรือมากกว่าขึ้นไป
ขนาดของจอ (Monitor) : รองรับการแสดงภาพขนาด 1024 x 768 Pixel หรือมากกว่าขึ้นไป
ช่องเสียบ USB : USB 2.0 ขึ้นไป
ระบบปฏิบัติการ (OS) : Windows XP, Windows 7, Windows 8
 
[11326] แก้ไขล่าสุด: 21/11/2021
ชื่อสินค้าสินค้า : โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0
รหัสสินค้า : CEO-WMB V 4.0
ยี่ห้อ : CEO-Software
รุ่น : Standard
สั่งซื้อขั้นต่ำ : 0 ชิ้น
  [ Stock : YES ]
มีของพร้อมส่ง
จัดเตรียมสินค้าภายใน 24 ชม./สินค้าถึงมือท่าน 2-4 วันทำการ (รอบส่งของจันทร์/พุธ/ศุกร์ ตัดรอบบ่าย 3 โมง)
Select Type:
ราคา: ปรับราคาตามเวอร์ชั่น บาท (฿)
  • ลดเหลือ:
  • 60,000.00 บาท 
  •   
เพิ่มเป็นสินค้าที่สนใจ
หยิบใส่รถเข็น
ลำดับ
(No)
รูปสินค้า
(Picture)
รายการสินค้า / Products name ราคา/Price
(Bath)
1 โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน TIDR V3.0 พร้อม SDK
โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน อ่านบัตรสมาร์ทการ์ด พร้อม SDK ในแผ่น
ราคา: 9900 บาท
: 3500
2 โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน อ่านบัตรสมาร์ทการ์ด TIDR V3.0
โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน อ่านบัตรสมาร์ทการ์ด TIDR V3.0
ราคา: 3900 บาท
: 1500
3 โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ
ราคา: 10900 บาท
: 7500
4 โปรแกรมจัดการหมายเลขพัสดุส่งสินค้า
ราคา: 19900 บาท
: 12000
5 โปรแกรมบริหารงานซ่อม
ราคา: โทรสอบถาม บาท
: โทรสอบถาม
6 โปรแกรมบริหารการส่ง SMS
ราคา: ปรับราคาตามเวอร์ชั่น บาท
: 4500
7 โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน
ราคา: 7900 บาท
: 5300
8 โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0
ราคา: ปรับราคาตามเวอร์ชั่น บาท
: 69000
 
สมัครตัวแทนจำหน่ายสินค้าของเรา เพื่อเพิ่มรายได้ ขยายโอกาส  ร่วมเป็น Partner กับเราสนใจคลิคเลยค่ะ รวมโบรชัวร์ สินค้ายอดนิยม แบ่งตามหมวดหมู่ เปรียบเทียมสเป็กสินค้า ในแบบรูปภาพ JPG และเอกสาร PDF  รับชมสื่อวีดิโอต่าง ๆ ทาง Youtube ได้ที่ช่อง InterSite Channel อาทิ แนะนำสินค้า คู่มือการใช้งาน เป็นต้น ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน ไดร์เวอร์ SDK โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง ในรูปไฟล์ EXE/ZIP และไฟล์เอกสารต่างๆ ข่าวสารอัพเดท บทความ เปิดตัวสินค้าใหม่  สาธิต แนะนำการใช้งานสินค้า และรวมกิจกรรมของบริษัทเรา
 
• เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
• เครื่องสแกนบาร์โค้ด
• โปรแกรมขายหน้าร้าน
• จอทัชสกรีน
• เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
• เครื่องนับธนบัตร
• เครื่องชงกาแฟ
• เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
• ไฟ LED Strip
• ก๊อกน้ำ Sensor
• เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ
• เครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติ
• Digital Door Lock
• Video Door Phone
• อุปกรณ์ สัญญาณกันขโมย
• เครื่องนวดหน้า อัลตร้าโซนิค
• เครื่องม้วนผมไฟฟ้า
• GPS Tracker
• เครื่องจั๊มพ์สตาร์ทรถ
• โปรแกรมสำเร็จรูป
• วิธิการสั่งซื้อ/ขอใบเสนอราคา
• วิธิการชำระเงิน
• แจ้งการชำระเงิน
• เช็คสถานะส่งของ

• สมัครสมาชิก

• บัญชีผู้ใช้งาน
• สินค้าในรถเข็น
• ดาวน์โหลด
• สมัครตัวแทนจำหน่าย
• การประกันสินค้า/นโยบายร้าน
อินเตอร์ไซต์ กรุ๊ป นำเข้า / จำหน่าย สินค้าไอที เครื่องใช้เกี่ยวกับบ้าน อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเกี่ยวกับรถยนต์ ผลิต-จำหน่ายซอฟต์แวร์ และบริการด้านไอทีครบวงจร  >> เพิ่มเติม

บริษัท อินเตอร์ไซต์ (ประเทศไทย) จำกัด 599/30 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Website : www.interSite.co.th
Email :   intersite@outlook.com

โทรศัพท์ : 02-192-1822
แฟกซ์ : 02-192-1823
มือถือ : 094-879-4111
           086-302-1114
 

ดาวน์โหลดแผนที่ คลิกที่นี่